v
Email: Password:
Login
Register Forgot password
Thermenland open 2019 - SPRINT -->Start times by name  (number of entries: 128)
Report type:
Start times by name | Start times by classes | Start times by countries | Start times by clubs

Time format:
v

NameChip numberClassClubCountry 1.
1.Ágnes Erdősné Németh423897W35 10:30:00
2.Aida Krkić Drobić2133012W35 10:42:00
3.Ana Smuđ2030935W16 10:17:00
4.Ana-Marija Pavić222418W45 10:35:00
5.Antónia Holper9080800W35 10:26:00
6.Antonija Orlić8041177W21 10:44:00
7.Balázs Véber2079339M35 10:16:00
8.Barnabás Attila Hargitai9090907M16 10:04:00
9.Bojana Nikolić406740W45 10:29:00
10.Borna Kuzmanić237599M16 10:22:00
11.Botond Bednárik7060725M16 10:12:00
12.Botond Molnár8300402M16 10:20:00
13.Bulcsú Kolcsár45955M12 10:23:00
14.Csaba Kaj2079337M45 10:17:00
15.Csenge Molnár2079334W12 10:15:00
16.Dario Vodopija2118094M16 10:18:00
17.Darko Raškaj893828M55 10:34:00
18.Davorka Srebačić1919197W45 10:33:00
19.Dominik Véber2079332M12 10:35:00
20.Dora Kermek1515155W20 10:24:00
21.Duje Rako222412M35 10:12:00
22.Elizabeta Bilić54282OPEN 10:12:00
23.Ema Potrebica2113339W16 10:11:00
24.Emanuel Rožić2113449OPEN 10:18:00
25.Emilija Ebenspanger2125773W55 10:34:00
26.Éva Sárecz8160678W35 10:32:00
27.Ferenc Fehér502362M45 10:03:00
28.Fran Zagrajski2113447OPEN 10:08:00
29.Gábor Erdős423896M45 10:19:00
30.Goran Vodopija2087742M35 10:14:00
31.Herwig Allwinger7000500M35 10:32:00
32.Hrvoje Dasović2133029M45 10:27:00
33.Huba Kaj2079336M12 10:27:00
34.Igor Kuzmin1001629M45 10:13:00
35.Ines Mance222401W35 10:38:00
36.Ivan Bublić7211185M35 10:24:00
37.Ivan Pasquino2113340M20 10:02:00
38.Ivana Kuzmanić237600W45 10:39:00
39.Ivett Molnárné Kovács2079333W35 10:44:00
40.Ivor Jelić500739M21 10:27:00
41.Jakov Boban236880M12 10:39:00
42.Jakov Grabar2113448M12 10:21:00
43.Jakov TkalecOPEN 10:04:00
44.Jan Gobec8135002M21 10:31:00
45.Jelena Gojmerac236860W16 10:03:00
46.Jura Kukec1289347M21 10:43:00
47.Jure Rako222403OPEN 10:02:00
48.Levente Molnár8030402M16 10:24:00
49.Levente Nagy8061004M16 10:16:00
50.Luca Domina2079338W12 10:05:00
51.Lucija Hercigonja2133024W12 10:09:00
52.Luka Gojmerac236873M12 10:29:00
53.Luka Kocijan2113338M20 10:06:00
54.Luka Kosić2113424M35 10:26:00
55.Majda Vidaković2113348W16 10:09:00
56.Marija Jazvić Mioković2118093OPEN 10:06:00
57.Marijan Bogović7891004M45 10:11:00
58.Marina Kopjar1931982W35 10:36:00
59.Mario Lah2117408M12 10:33:00
60.Marko VranićM21 10:37:00
61.Marta Kukec1968042W16 10:19:00
62.Marta Nikolić2127101W16 10:15:00
63.Martin Meštrović2128477M12 10:25:00
64.Matko Nikolić406741M12 10:41:00
65.Melissa Drobić2132926W16 10:25:00
66.Mihaela Kočila345955W21 10:36:00
67.Milan Turkalj1946000M55 10:28:00
68.Mile Boban5765M55 10:32:00
69.Mirka Jakšić1261971W21 10:38:00
70.Miroslav Hainž1782000M35 10:20:00
71.Miroslav Priher1968521M45 10:25:00
72.Mirta Boban332958W45 10:41:00
73.Mislav Putarek7211179M16 10:06:00
74.Mladen Jelić505905M55 10:26:00
75.Mladen Vukmanović720210M45 10:23:00
76.Monika Pavić222408W12 10:11:00
77.Nika Kuzmanić2030939W12 10:13:00
78.Nikola PetkovićM21 10:41:00
79.Nimród Kolcsár2079335M12 10:31:00
80.Nina Mioković2144745W16 10:05:00
81.Noa Kolarek222411M20 10:08:00
82.Olga Jerković Perić2105108W21 10:46:00
83.Ozren Pevec8656792M16 10:10:00
84.Panna Kolcsár1396158W16 10:23:00
85.Paola Rako222413W12 10:03:00
86.Petar Strmečki7889999M45 10:09:00
87.Petra Dasović2133352W16 10:13:00
88.Predrag Labaš1999219OPEN 10:20:00
89.Rea Boban5738W16 10:21:00
90.Robert BelovićM45 10:21:00
91.Robert Orehoci8250869M21 10:33:00
92.Sanda Berženji2120666W35 10:46:00
93.Sandra Bergant Vidaković2105097W35 10:28:00
94.Sanja Ostroski2030931W45 10:43:00
95.Senija Zadravec Kermek1414144W45 10:37:00
96.Siniša Lah2113388M35 10:30:00
97.Tanja Potrebica2113460W35 10:34:00
98.Teo Mance222402M12 10:37:00
99.Tomislav Gojmerac206436M45 10:15:00
100.Tomislav Meštrović2088246M35 10:28:00
101.Tomislav Varnica8079783M21 10:35:00
102.Vacant W16 10:07:00
103.Vacant M20 10:04:00
104.Vacant M35 10:22:00
105.Vacant M16 10:02:00
106.Vacant W35 10:48:00
107.Vacant M12 10:19:00
108.Vacant W12 10:07:00
109.Vacant M35 10:18:00
110.Vacant W20 10:22:00
111.Vacant W35 10:40:00
112.Vacant M45 10:07:00
113.Vacant OPEN 10:14:00
114.Vacant OPEN 10:10:00
115.Vacant OPEN 10:16:00
116.Vacant W45 10:45:00
117.Vacant M21 10:29:00
118.Vacant W21 10:40:00
119.Vacant W21 10:42:00
120.Vacant M21 10:45:00
121.Vacant W55 10:36:00
122.Vacant M55 10:30:00
123.Vera Franc2109704W55 10:38:00
124.Vibor Strmečki1422007M16 10:08:00
125.Viktor Pavić409107M16 10:14:00
126.Vladimir Trivunović1401011M45 10:05:00
127.Željka GajdekW45 10:31:00
128.Zoltán Miháczi9080700M21 10:39:00