v
Email: Password:
Login
Register Forgot password
MBO 2015->Start times by classes  (number of entries: 27)
Report type:
Start times by name | Start times by classes | Start times by countries | Start times by clubs

Time format:
v

NameChip numberClassClubCountry 1.

M 15-18
1.Nikola Tkalec422999M 15-18 14:05:00

M 45
1.Igor Bončina1968213M 45 14:12:00
2.Darko Klarić888504M 45 14:28:00
3.Slobodan Sokolović232309M 45 14:32:00
4.Dražen Janžek422998M 45 14:36:00
5.Mladen Perica232284M 45 14:40:00

M B (Short)
1.Gregor Janžek422995M B (Short) 14:19:00
2.Lovro Janžek422996M B (Short) 14:27:00
3.Petar Perica1817161M B (Short) 14:31:00
4.Predrag Mađarić1861974M B (Short) 14:35:00
5.Robert TkalecM B (Short) 14:39:00

M E
1.Matej Pistor1903975M E 14:01:00
2.Iztok Vidovič235890M E 14:05:00
3.Marko LeljakM E 14:17:00
4.Nenad Lovrec893813M E 14:25:00
5.Vedran Berković899007M E 14:33:00
6.Lino Legac700030M E 14:41:00

OPEN
1.Mihael VurušićOPEN 14:12:00
2.Abigael Boncina422512OPEN 14:16:00

W 15-18
1.Mia Lovrec893816W 15-18 14:25:00
2.Iva Lovrec893815W 15-18 14:33:00

W B (Short)
1.Alida Sokolović232290W B (Short) 14:26:00
2.Marina KopjarW B (Short) 14:30:00
3.Mihaela Kočila345955W B (Short) 14:38:00

W E
1.Smiljana Janžek422997W E 14:10:00
2.Paula VrdoljakW E 14:22:00
3.Ana Bavčević263634W E 14:30:00